International Homecare
Enternasyonal Sağlik servisi

Enternasyonal bakım servisimiz yaşlı , hasta ve özürlü insanlarımıza kendi ev ortamında kendi ihtiyaç ve arzularına uygun olarak bakım hizmeti sunmayı amaç edinmiştir.

Size bizim kalifiye bakım personelimiz tarafından ana dilinizde sağlık hizmeti sunacaktır. Evde bakım için tüm gerekli olan ihtiyaçlarınız, siz ve ailenizle ortak konusma sonucunda kararlaştı rılır. Evde bakım servisimizin amacı hastaya kendi kendine yetebilme olanaklarını hazırlamak, alışılmıs ortamdan çıkmamasını sağlamak ve hastanın kişiliğine saygı duymaktır.

Başarılı bir bakım servisinin ilk koşulu bakım personeli ve hasta arasında güven duygusunun oluşmasıdır. Bu güven ortamında kendi dilinizi, örf ve geleneklerinizi bilen bakım personelinin hizmet vermesiyle sağlanabilir.

Profesyonel bakım servisimiz aynı zamanda bakıma muhtaç kişilerin bakımı süresince doktor ve sosyal uzmanlarla durumunuzu devamlı kontrol altında tutarak sağlık durumunuzu size sürekli olarak bildirir.

Bakım servisimiz Sağlıksigortası (Krankenkasse), Hastane ve Sosyal Daire (Sozialamt) ile olan ilişkilerinizde doğacak olan problemlerinizi çözmede yardımcı olarak, hastalara ve ailelerine zor günlerinde destek olur. Kısacası servisimiz sağlık alanındaki tüm bürokratik işlemlerinizde sağlık danışmanı olarak yardımcı olur.